• Hustyp Bostadsrättslägenhet
  • Upplåtelseform Bostadsrätt

Vi tillämpar öppen budgivning vilket innebär att alla kan få information om vilka bud som lagts. Den som köper bostaden kommer att erhålla en lista med samtliga budgivares namn, telefon nummer samt lagda bud. Säljarna har fri prövningsrätt vilket innebär att säljaren kan bestämma till vem han säljer och till vilket pris. Viss avvikelse kan förekomma beträffande planskisser, dessa är ej skalenliga. Vi påminner även om köparens undersökningsplikt vid köp av bostaden. Uppgifter angående boarean är baserad på säljarens uppgifter samt kontrollerad med föreningen. Denna area kan av olika skäl vara felaktig. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör vidta en uppmätning.

Föreningsnamn
Paris 11,12,13
Allmänt om föreningen
Brf Paris består av sex fastigheter från 1896, varav tre gathus och tre gårdshus, belägna på Bellmansgatan 18, 21 och 23 på Södermalm i Stockholm.

Bellmansgatan löper från Mariahissen i norr förbi Maria Magdalena kyrkan och S:t Paulsgatan till Fredmansgatan i söder, en sträcka på ca. 440 meter. Gatan fick sitt namn 1871 efter skalden Carl Mikael Bellman som föddes i det så kallade Daurerska huset som låg vid hörnet Bellmansgatan/Hornsgatan. Huset revs dock 1901 i samband med breddningen och sänkningen av Hornsgatan. Ombyggnad ledde även till att Bellmansgatan numera består av två gatudelar som delas av Hornsgatan.

Brf Paris bildades 1978, samma år som föreningen förvärvade fastigheten. Föreningen omfattar idag 54 lägenheter med bostadsrätt. Föreningen är äkta.

Gjorda renoveringar:

-1978 Stambyte i kök och badrum
-1978 Nya El-dragningar
-1978 Renovering av tak
-1990 Delvis renovering av trapphusen
-1990 Renovering av tvättstugan
-2004 Renovering av fasader 19 och 23 mot gatan.
-2004 Delvis renovering av fönster
-2006 Installering av takvärmeanläggning och snörasskydd
-2007 OVK besiktning genomförd
-2009 Byte av varmvattenberedare
-2010 Installation av säkerhetsdörrar
-2011 Renovering av trapphus
Gatuadress
Bellmansgatan 21
Postnummer
118 47
Stad
Stockholm
Äkta förening
Ja
Föreningen äger marken
Nej
Tillåts juridisk person som köpare
Nej
Tillåts delat ägande
Nej
Hiss
Nej
Bellmansgatan

VÄLKOMMEN PÅ VISNING!

Susanne Persson

Susanne Persson

Fastighetsmäklare / Partner

0733-61 22 86

susanne@susannepersson.se

KONTAKTA MIG