Accepterat pris innebär att priset som anges i presentationen ligger på det pris som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Budgivning kan dock förekomma och priset bli högre. Fri prövningsrätt gäller enlig lag för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris. Den som köper bostaden kommer att erhålla en lista med samtliga budgivares namn, telefon nummer samt lagda bud. Säljarna har fri prövningsrätt vilket innebär att säljaren kan bestämma till vem han säljer och till vilket pris. Viss avvikelse kan förekomma beträffande planskisser, dessa är ej skalenliga. Vi påminner även om köparens undersökningsplikt vid köp av bostaden.

Rättigheter / Gemensamhets-
anläggningar
Sollentuna Majestätet GA:2, Sollentuna Majestätet GA:4 Officialservitut Tillträde, Officialservitut Dränering,tillträde,takutsprång Officialservitut Tillträde, Officialservitut Dränering,tillträde,takutsprång
Planbestämmelser
Detaljplan (2004-11-15)
Rättigheter förmån
Officialservitut Tillträde, Officialservitut Dränering,tillträde,takutsprång
Rättigheter last
Officialservitut Tillträde, Officialservitut Dränering,tillträde,takutsprång
Gemensamhets-
anläggningar
Sollentuna Majestätet GA:2, Sollentuna Majestätet GA:4
Totalt
4 700 000 kr
Typkod
220, Småhusenhet, bebyggd
Sländstigen 3

VÄLKOMMEN PÅ VISNING!

Susanne Persson

Susanne Persson

Fastighetsmäklare / Partner

0733-61 22 86

susanne@susannepersson.se

KONTAKTA MIG