Accepterat pris innebär att priset som anges i presentationen ligger på det pris som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Budgivning kan dock förekomma och priset bli högre. Fri prövningsrätt gäller enlig lag för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris. Den som köper bostaden kommer att erhålla en lista med samtliga budgivares namn, telefon nummer samt lagda bud. Säljarna har fri prövningsrätt vilket innebär att säljaren kan bestämma till vem han säljer och till vilket pris. Viss avvikelse kan förekomma beträffande planskisser, dessa är ej skalenliga. Vi påminner även om köparens undersökningsplikt vid köp av bostaden.

Rättigheter / Gemensamhets-
anläggningar
Avtalsservitut Ledning, Avtalsservitut Villa Avtalsservitut Värmecentral Mm
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Villa och Årlig Avgäld, Avtalsservitut Villa och Årlig Avgäld, Avtalsservitut Ledning
Planbestämmelser
Stadsplan (1960-02-26) , Tomtindelning (1960-07-27)
Rättigheter förmån
Avtalsservitut Värmecentral Mm
Rättigheter last
Avtalsservitut Ledning, Avtalsservitut Villa
Totalt
29 212 900 kr
Typkod
321, Hyreshusenhet, bostäder och lokaler
Susanne Persson1111x

Susanne Persson

Fastighetsmäklare / Partner

0733-61 22 86

susanne@susannepersson.se

image222

Oscar Stridh

Fastighetsmäklare

0760-51 86 66

oscar@susannepersson.se

Studievägen 9

VÄLKOMMEN PÅ VISNING!