Rättigheter / Gemensamhets-
anläggningar
Avtalsservitut Villa; Avtalsservitut Väg
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Villa och Årlig Avgäld, Avtalsservitut Väg
Planbestämmelser
Byggnadsplan (1929-12-13) , Ändring av detaljplan (1993-11-16)
Rättigheter last
Avtalsservitut Villa; Avtalsservitut Väg
Typkod
210, Småhusenhet, tomtmark
Ringvägen 22a

VÄLKOMMEN PÅ VISNING!

Susanne Persson

Susanne Persson

Fastighetsmäklare / Partner

0733-61 22 86

susanne@susannepersson.se

KONTAKTA MIG